Workshops

Stilstaan bij leven en werk, 5 dagdelen

8 mei tot 14 mei 2022, Locatie Centre Lothlorien Foulain, Frankrijk.

Voor meer info zie https: stilstaan-bij-leven-en-werk-voor-50

Investering € 200,-

Of kom naar de open dag op 27 maart 2022 in De Hoorneboeg te Hilversum 

 

Bezinning door creativiteit.

In dit programma ligt de nadruk op je persoonlijk proces en is creativiteit een middel.

 

In 5 ochtenden staan we stil bij ons leven en bij onszelf. Dat doen we met creatieve methoden waarbij we een collage van ons levensverhaal maken, ons verbinden met het dier dat we graag willen zijn en dit dier in een creatie gaan verwerken (bijeenkomst 1 t/m 3). Daarna gaan we ons droomleven of droomberoep verkennen en uitbeelden (bijeenkomst 4). De laatste bijeenkomst gaan we een praatstok of staf maken waarbij we onze intenties in de wereld zetten met een ceremonie. Elke ochtend starten we met een korte adem-en lichaamsoefening om in het hier en nu te komen. Ook maak ik elke bijeenkomst gebruik van een meditatie/ visualisatie die te maken heeft met het thema van die ochtend. We zullen ook veel uitwisselen over wat we gemaakt hebben en hoe we dat ervaren hebben. Gedurende de middag en de avond kun je genieten van de het landgoed of van een massage door Fredy of een coachsessie door Lucas. Of verder reflecteren op je ervaringen van die ochtend met of zonder een bezoek aan mij in in het retraitehuisje aan de beek. Ik zet al mijn kennis en ervaring als loopbaan- en levensloopcoach, beeldend kunstenaar, mindfulnesstrainer in en zal datgene wat ik geleerd heb in mijn contacten met de Sjamanen uit Zuid-Amerika, Mongolië en Nederland ook gebruiken. 

 

Resultaat 

Na dit programma heb je meer inzicht in jezelf en heb je één of meerdere intenties voor de nabije toekomst. Je hebt met verschillende creatieve werkvormen en materialen gewerkt.

 

Referenties

Zie

 

3D Kunst van afvalmateriaal, 1 dag van 10.00 tot 1600 uur

We gaan werken met afvalmateriaal. Je neemt je eigen materiaal mee. Het eerste dagdeel werken we met klei en gaan we schetsen maken aan de hand van thema's. We bespreken steeds de gemaakte schetsen. Het tweede dagdeel werken we met afvalmateriaal en gaan we vooral experimenteren met datgene wat we hebben meegenomen. Tijdens het maakproces krijg je feedback en hulp. 

Plaats Atelier in de Noahstraat (oud schoolgebouw)

Maximale groepsgrootte 6 deelnemers

Investering: € 62,50 incl. klei en ander klein materiaal

Lunch: zelf meebrengen

Workshop Louise Bourgeois 1 dag van 10.00-16.00 uur

Tijdens deze workshop vertel ik over de levensloop en de kunst van Louise Bourgeois. Daarna gaan we een visualisatie doen over onze eigen levensloop. De visualisatie en de beelden die je daarbij ziet ga je tekenen op een lang vel papier. Je hoeft geen tekentalent te hebben. Het gaat om schetsmatig tekenen waarbij je ook je gevoel weergeeft. De tekeningen worden besproken met elkaar. In de middag gaan je een thema uit je levensloop verder uitwerken met teken-, schilder of 3D-materiaal. Je mag je daarin uitleven.

Plaats Atelier in de Noahstraat (oud schoolgebouw)

Maximale groepsgrootte 6 deelnemers

Investering: € 75,- incl. klei en ander klein materiaal

Lunch: zelf meebrengen

2022 Reading, healing & coaching

Reading & healing

In een reading- healing sessie maak ik gebruik van mijn kanaalschap. Via dit kanaal ben ik verbonden met de energie van de aarde en van de kosmos. Ik mag dit werk doen doordat/ nadat ik een persoonlijk langdurig ontwikkelingstraject heb doorlopen waarin steeds meer duidelijk werd dat ik dingen kan waarnemen die op helderheid wijzen. De Paqo's (sjamanen uit Peru) gaven mij de naam 'Heldere Ziener' en adviseerden mij met mijn kristallen schedel (Ionna) te gaan werken voor andere mensen. Ik voel nu dat de tijd rijp is om dit wat duidelijker naar buiten te brengen en wil eenieder die hier ervaring in wil opdoen de kans bieden dit te ervaren. 

Hoe werkt het?

We hebben een kort (kennismakings-)gesprek waarin je aangeeft of je helemaal open de sessie in wilt gaan of dat je met een bepaald thema of een bepaalde vraag wilt werken. Dan ga je liggen op een massagetafel en breng ik je via een geleide visualisatie/ meditatie in een ontspannen staat van zijn. Vervolgens pak ik je voeten vast en ga ik waarnemen wat ik kan zien, voelen en/of horen. Wat ik ervaar benoem ik en wordt opgenomen op je telefoon zodat je het later nog eens opnieuw kunt beluisteren.  Van tevoren weet ik nooit wat er gaat gebeuren omdat ik slechts een kanaal ben voor de energievelden waarmee ik in contact sta. Voorbeelden van wat er kan gebeuren zijn:

- ik voel welke chakra's in je lichaam blokkades hebben en er wordt gewerkt aan het openen van deze blokkades

- ik ontvang beelden van krachtdieren die bij je zijn en je vergezellen in je leven, hier kunnen we na de sessie betekenis aan geven

- mijn lichaam gaat bewegingen maken om blokkades bij jou los te maken of te verwerken

- in beeldtaal ontvang ik symbolen die iets voor je kunnen betekenen

Vrij vertaald zeg ik op dit moment dat mijn energieveld zich verbind met jouw energieveld en dat ik jouw veld daardoor kan lezen en mogelijk in beweging kan brengen. Natuurlijk is het belangrijk dat je ook altijd zelf iets doet om datgene wat er gebeurd te verankeren in je dagelijks leven. Na deze sessie kunnen er vervolgactiviteiten plaatsvinden als je dat wilt. Je kunt hiervoor onder coaching kijken.

 

Coaching

Na een reading- healingsessie sessie kunnen er vervolgactiviteiten plaatsvinden als je dat wilt. 

Je kunt dan denken aan:

- verkennen van een persoonlijk thema met creativiteit (tekenen, schilderen, klei of andere materialen)

- een ritueel om iets af te sluiten of iets nieuws te starten (creatief, met of zonder de drum, binnen of buiten, samen bedenken wat past bij jouw wens)

- meditatie-oefeningen (mindfulness)

- individuele coach-gesprekken 

Investering € 45,- per sessie van 1,5 uur.

Investering bij beperkt inkomen: een wederdienst in nader overleg te bepalen.

 

Overige referenties

Referenties Stilstaan bij leven en werk 2021

Fijn is dat alles wat en wie je bent als mens aangesproken wordt: (goed) nadenken natuurlijk, bewegen, creativiteit en samenwerken. het uitzoeken van wie je bent op dit moment, waar je vandaan komt en waar je naartoe wilt, wordt niet alleen middels woorden maar ook door creatieve werkvormen verder ingevuld. daardoor krijgt het programma een belangrijke en mooie diepgang. Nog sterker geldt dat voor de spirituele verankering. Prettige rituelen maken dat jouw resultaten werkelijk betekenis voor je krijgen. de uitstekende en vakkundige begeleiding van Marijke maakt dat je vol vertrouwen het programma kunt volgen. Van Gerard Akerboom.

(Onderwijskundige en beeldend kunstenaar https://ateliergerardakerboom.nl).

 

Om stil te staan bij werk is het nodig om stil te staan bij je leven. Wie ben ik, waar kom ik vandaan, hoe was mijn jeugd, welke ervaringen hebben mij gevormd? Dat hebben we op een mooie creatieve wijze gedaan. Ik heb Marijke ervaren als zorgvuldig, aan-en invoelend, warm en zeer professioneel. Het programma was afwisselend en dynamisch. Cognitieve, gevoels- en spirituele elementen, binnen en buiten, fysieke oefeningen, creativiteit en rituelen. Het was een prachtig geheel. Mocht je een soortgelijke training willen ervaren dan raad ik Marijke ten zeerste aan. Van Judith Deneer (https://www.personaltrainers.nl/personal-trainer/Nederland/Amsterdam/2268/Judith+Deneer)

 

Referenties healing 2018

M. is een oud-collega en geeft mij terug (2 maanden na de healingsessie) dat ze de gerichte intense aandacht die ze mocht ontvangen heel bijzonder vond. Het matchen van de energievelden was daar een onderdeel van, een soort van synchroniciteit zoals ze het verwoordt, meebewegen met elkaar. Het is mooi dat het hele proces zo intuïtief verloopt.

Ze heeft de ervaring dat er iets is opgeruimd, dat ze sinds de sessie x-tra lucht en meer helderheid heeft in zichzelf. Dat ze meer kracht heeft en meer zichtbaar is voor zichzelf. Ze geeft aan dat ze zich bewust is geworden van het verbinden van de buik en het hart. Daar wil ze graag mee verder in haar eigen proces. Tijdens de sessie ervaarde ze alsof er een soort van muurtje voor haar hart zat. M. heeft het ervaren als een indrukwekkende beleving die een steun in haar eigen persoonlijke ontwikkelingsproces is.

 

X. voelt zich na de healingsessie zacht en fijn en vindt ze dat gerichte aandacht heeft gekregen. Ze is erg blij met de doorverwijzing naar een psycholoog imaginatietherapeut in Amsterdam die door ziektekostenverzekering vergoed wordt.

 

Referenties healing 2016

G. geeft terug dat de healingsessie een prettige ervaring is, dat ze rust ervaart van mijn kant, dat ik niets opdring maar ruimte geven aan de ander, dat geeft veiligheid. G. noemt mij een medium.

 

Referenties Mindfulness 2015 

Deelnemers aan Mindfulness geven aan dat zij

- Handvatten krijgen voor het omgaan met stress en eisen die steeds hoger worden

- Ze beter rust creëeren in hun eigen leven en energieverliezers niet meer zo snel toelaten

- Ze profijt van hebben in hun jachtige leven waar ze alles ‘willen’

- Het ook goed is voor mensen met veel lichamelijke klachten

- Ze anders leren denken

- Hun zelfkennis groter wordt

- Ze beter naar hun lichaam leren luisteren

 

Referenties Cursus 'Neem je creatief proces onder de loep'  2014

- Waardering 5,5 op een 6-puntsschaal

- Persoonlijk, ruimte voor eigen invulling, exploratief, niet-belerend, doet apple op persoonlijk leiderschap in de vorm van je eigen creatorschap

- Begeleider: gedegen voorbereiding, echt aanwezig, subtiel sturend en met humor

- Opbouw programma: goede/ uitstekende balans tussen praten, luisteren, creatief werken en stilte/ reflectiemomenten

- Sfeer: veilig, vriendelijk, uitnodigend, respectvol, goed, integer, diepgaand en gezellig